Dây đơn mềm LiOA Vcm 4.0

1.186.000

– Dây đồng tốt
– TIêu chuẩn châu âu
– Cuộn 100m