Đui đèn xoáy LiOA DDXW

8.000

Thông số kỹ thuật cơ bản Đui đèn E27 – DDXW – Lioa
– Cỡ ren xoáy: E27
– Dòng điện danh định: 4A
– Điện áp danh định 250V
– Sử dụng cho: bóng đèn thường, bóng đèn compact, đèn LED, các loại bóng đèn cỡ đuôi E27.
Quy cách: đóng gói riêng biệt