Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Bảng giá ổ cắm Lioa TP. Hồ Chí Minh mới nhất 2023

Bảng giá ổ cắm Lioa Hồ Chí Minh mới nhất 2023

Ổ cắm Lioa Hồ Chí Minh là một sản phẩm của công ty TNHH Điện tử Lioa Việt Nam, sản xuất và cung cấp các sản phẩm liên quan đến điện như ổ cắm, công tắc, thiết bị điện, bảng giá thiết bị điện Lioa…

Sản phẩm ổ cắm điện Lioa được sản xuất với chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn điện và được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, gia đình, văn phòng, khu chung cư, nhà máy sản xuất…

1/ Bảng giá ổ cắm Lioa TP. Hồ Chí Minh loại phổ thông

Bảng giá ổ cắm Lioa TP. Hồ Chí Minh mới nhất 2023
Bảng giá ổ cắm Lioa TP. Hồ Chí Minh mới nhất 2023

sản phẩm

Công suất

(W)

Aptomat bảo vệ

(A)

Tiết diện dây dẫn

(mm)

Số ổ cắm

Số công tắc

Chiều dài dây (m)

Giá bán

(Vnđ)

3TC3-2

1000w

Không có

2×0,5mm

03

0

3m

40.000

3TC5-2

1000w

Không có

2×0,5mm

03

0

5m

50.000

4TC3-2

1000w

Không có

2×0,5mm

04

0

3m

45.000

4TC5-2

1000w

Không có

2×0,5mm

04

0

5m

55.000

5TC3-2

1000w

Không có

2×0,5mm

05

0

3m

50.000

5TC5-2

1000w

Không có

2×0,5mm

05

0

5m

60.000

3TS3-2

1000w

Không có

2×0,5mm

03

01

3m

43.000

3TS3-5

1000w

Không có

2×0,5mm

03

01

5m

55.000

4TS3-2

1000w

Không có

2×0,5mm

04

01

3m

50.000

4TS5-2

1000w

Không có

2×0,5mm

04

01

5m

56.000

3S3

2200w

10A

2×0,75mm

03

01

3m

60.000

3S5

2200w

10A

2×0,75mm

03

01

5m

75.000

3S3W

2200w

10A

2×0,75mm

03

01

3m

62.000

3S5W

2200w

10A

2×0,75mm

03

01

5m

77.000

4S3

2200w

10A

2×0,75mm

04

01

3m

62.000

4S5

2200w

10A

2×0,75mm

04

01

5m

77.000

4S3W

2200w

10A

2×0,75mm

04

01

3m

68.000

4S5W

2200w

10A

2×0,75mm

04

01

5m

82.000

4SOF3

2200w

10A

2×0,75mm

04

04

3m

95.000

4SOF5

2200w

10A

2×0,75mm

04

04

5m

110.000

4SOF3W

2200w

10A

2×0,75mm

04

04

3m

100.000

4SOF5W

2200w

10A

2×0,75mm

04

04

5m

120.000

6S3

2200w

10A

2×0,75mm

04

04

3m

90.000

6S5

2200w

10A

2×0,75mm

04

04

5m

107.000

6S3W

2200w

10A

2×0,75mm

06

02

3m

95.000

6S5W

2200w

10A

2×0,75mm

06

02

5m

120.000

 

2/ Ổ cắm Lioa loại đa năng 

Ổ cắm Lioa TP. Hồ Chí Minh loại đa năng
Ổ cắm Lioa TP. Hồ Chí Minh loại đa năng

 

Mã sản phẩm Công suất

(W)

 Aptomat (A)      Tiết diện dây dẫn

(mm)

Số ổ cắm Số công tắc Chiều dài dây

(m)

Giá bán

( Vnđ)

3D32N 2200w 10A 2×0,75mm 03 01 3m 80.000
3D53N 2200w 10A 2×0,75mm 03 01 5m 95.000
3D33N 2200w 10A 3×0,75mm 03 01 3m 95.000
3D32WN 2200w 10A 2×0,75mm 03 01 3m 90.000
3D52WN 2200w 10A 2×0,75mm 03 01 5m 100.000
3D33WN 2200w 10A 3×0,75mm 03 01 3m 100.000
4D32N 2200w 10A 2×0,75mm 04 01 3m 95.000
4D52N 2200w 10A 2×0,75mm 04 01 5m 110.000
4D33N 2200w 10A 3×0,75mm 04 01 3m 110.000
4D32WN 2200w 10A 2×0,75mm 04 01 3m 100.000
4D52WN 2200w 10A 2×0,75mm 04 01 5m 120.000
4D33WN 2200w 10A 3×0,75mm 04 01 3m 120.000
4DOF32N 2200w 10A 2×0,75mm 04 04 3m 125.000
4DOF52N 2200w 10A 2×0,75mm 04 04 5m 155.000
4DOF33N 2200w 10A 3×0,75mm 04 04 3m 155.000
4DOF32WN 2200w 10A 2×0,75mm 04 04 3m 130.000
4DOF52WN 2200w 10A 2×0,75mm 04 04 5m 160.000
4DOF33WN 2200w 10A 3×0,75mm 04 04 3m 160.000
6D32N 2200w 10A 2×0,75mm 06 02 5m 130.000
6D52N 2200w 10A 2×0,75mm 06 02 5m 160.000
6D33N 2200w 10A 3×0,75mm 06 02 3m 160.000
6D32WN 2200w 10A 2×0,75mm 06 02 3m 140.000
6D52WN 2200w 10A 2×0,75mm 06 02 5m 165.000
6D33WN 2200w 10A 3×0,75mm 06 02 3m 165.000
6DOF32N 2200w 10A 2×0,75mm 06 06 3m 145.000
6DOF33N 2200w 10A 3×0,75mm 06 06 3m 175.000
6DOF32WN 2200w 10A 2×0,75mm 06 06 3m 150.000
6DOF33WN 2200w 10A 3×0,75mm 06 06 3m 180.000
8D32N 2200w 10A 2×0,75mm 08 01 3m 140.000
8D52N 2200w 10A 2×0,75mm 08 01 5m 175.000
8D33N 2200w 10A 3×0,75mm 08 01 3m 175.000
8D32WN 2200w 10A 2×0,75mm 08 01 3m 145.000
8D52WN 2200w 10A 2×0,75mm 08 01 5m 180.000
8D33WN 2200w 10A 3×0,75mm 08 01 3m 180.000

 

3/ Bảng giá Ổ cắm Lioa loại đa năng kết hợp 10A – 2200W.

ổ cắm lioa đa năng kết hợp

sản phẩm

Công suất

(W)

Aptomat bảo vệ

(A)

Tiết diện dây dẫn

(mm)

   Số ổ cắm    Số công tắc  Chiều dài dây       (m)   Giá bán

(Vnđ)

2D2S32 2200w 10A 2×0,75mm 04 01 3m 78.000
2D2S52 2200w 10A 2×0,75mm 04 01 5m 92.000
3D3S32 2200w 10A 2×0,75mm 06 01 3m 89.000
3D3S52 2200w 10A 2×0,75mm 06 01 5m 102.000
4D6S32 2200w 10A 2×0,75mm 10 01 3m 123.000
4D6S52 2200w 10A 2×0,75mm 10 01 5m 139.000

4/ Ổ cắm kéo dài Lioa có cổng sạc USB 5V – 1A

ổ cắm lioa USB

Mã sản phẩm Công suất

(W)

Aptomat bảo vệ

(A)

Tiết diện dây dẫn

(mm)

Số ổ cắm/cổng sạc USB 5V-1A

 

Số công tắc Chiều dài dây

(m)

Giá bán

( Vnđ)

3D32NUSB 2200w 10A 2×0,75mm 02/02 01 3m 259.000
3D32WNUSB 2200w 10A 2×0,75mm 02/02 01 3m 262.000
4D32NUSB 2200w 10A 2×0,75mm 03/02 01 3m 268.000
4D32WNUSB 2200w 10A 2×0,75mm 03/02 01 3m 273.000
6D32NUSB 2200w 10A 2×0,75mm 05/02 02 3m 299.000
6D32WNUSB 2200w 10A 2×0,75mm 05/02 02 3m 301.000

Các loại ổ cắm LiOA TP.Hồ Chí Minh phổ biến nhất hiện nay

Ổ cắm điện lioa lắp nổi

Ổ cắm lioa TP. Hồ Chí Minh thường được lắp đặt trên tường hoặc bảng điện trên tường, gồm một hộp điện nổi, công tắc, và mặt công tắc được lắp nổi nên không được nhiều hộ gia đình lựa chọn do không đảm bảo tính thẩm mỹ, các nhà sản xuất cũng dần ít sản xuất và phân phối các sản phẩm ổ cắm nổi trên thị trường tuy nhiên chúng có ưu điểm là dễ dàng trong việc lắp đặt, sửa chữa, thay thế…Một số mã bán chạy nhất hiện nay như ổ cắm lioa 2 lỗ cắm, ổ cắm lioa 3 lỗ cắm

Các loại ổ cắm LiOA TP.Hồ Chí Minh phổ biến nhất hiện nay
Các loại ổ cắm LiOA TP.Hồ Chí Minh phổ biến nhất hiện nay

Ổ cắm điện LiOA âm tường

Ổ cắm Lioa TP. Hồ Chí Minh thường được lắp đặt phổ biến tại các căn nhà hiện nay, khi thi công công trình thường phải bố trí và để sẵn lỗ bên trong tường cũng như đầu chờ dây điện để lăp đặt thuận tiện hơn,

Các ổ cắm lioa ân tường này có ổ cắm được đặt bên trong tường và sử dụng mặt công tắc ốp bên ngoài khiến ổ cắm phẳng và không bị nhô ra so với bền mặt tường so với sử dụng các ổ cắm điện âm tường sẽ đảm bảo tính thẩm mỹ của căn phòng cũng như không phá vỡ thiết kế, không gian nội thất.

Hiện nay trên thị trường có nhiều thương hiệu phân phối các dòng sản phẩm ổ cắm LiOA âm tường nên người sử dụng có rất nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên nhược điểm của chúng là khó trong việc sửa chữa, thay thế cũng như lắp đặt.

Ổ cắm điện lioa có dây kéo dài

Khi sử dụng các thiết bị sử dụng điện mà ở vị trí bạn cần sử dụng các phích cắm của chúng không thể kết nối tới các ổ cắm trên tường thì bạn phải cần tới các ổ cắm điện có dây hay còn gọi là các ổ cắm kéo dài lioa,

Các ổ cắm điện này thường có dây dài từ 3 đến 5m hoặc hơn, cho phép cắm nhiều các thiết bị khác nhau trên cùng một ổ cắm tuy nhiên chúng thường để dưới đất và không đảm bảo an toàn.

các nhà sản xuất cũng dần trang bị cho các ổ cắm điện kéo dài những công nghệ an toàn cao hơn đi đầu là hãng sản xuất thiết bị điện nổi tiếng Ổ cắm Lioa Hồ Chí Minh. Ổ cắm điện kéo dài LiOA luôn là các thiết bị đảm bảo tính an toàn nhất cho người sử dụng, được người dùng tin tưởng hài lòng về chất lượng nhiều năm qua.

LIOASAIGON.VN

Trụ sở:    285 Lê Lợi, F5, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

CN HCM: 109/10 Bành Văn Trân, F7, Quận Tân Bình, HCM

Hoặc liên hệ số điện thoại hỗ trợ: 0937.735.453 – 0934893537

Website: https://lioasaigon.vn/

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_3be5_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `rkgbmput_options`