Ổ CẮM LIOA KÉO DÀI ĐA NĂNG CÓ THIẾT BỊ CHỐNG GIẬT 6D33N-CG

327.000

– Chống giật tối đa
– Ổ cắm cao cấp LiOA
– Ổ cắm LiOA có nhíp đàn hồi tốt
– Ổ cắm LiOA có lỗ cắm đa năng